• 03-FEB-2015

  • SOURCE: Kia Motors Corporation

Prestigious design award for new Kia Sorento

Kia Soernto iF Design Award 2015 4
Kia Motors continues to reel in awards for its outstanding design. Now the Kia Sorento, the brand's flagship SUV, has received the prestigious 'iF Design Award' for the first time.

Contact

  • Client Relations
    TheNewsMarket

Tags