For Norwegian medical media: Belastningen knyttet til astma avdekkes i ny studie støttet av Mundipharma

Release Date: 26 June 2014
Data fra spørreundersøkelsen REALISE™, som er gjennomført med støtte fra Mundipharma, publiseres denne måneden i npj Primary Care Respiratory Medicine journal. Studien viser høy forekomst av eksaserbasjoner, selv hos pasienter som i følge kliniske retningslinjer har kontroll over astmaen sin. Det er bekymringsfullt at mange pasienter fortsetter å forsøke å leve med symptomene i stedet for å se dem som en indikasjon på et underliggende problem man bør gjøre noe med. I Europa har ca. 1 av 25 mennesker astma, og ca. 15.000 dør som en følge av astma hvert år. Lungespesialister mener de publiserte funnene viser hvor vi faktisk står når det gjelder astmabehandling, og oppmuntrer helsepersonell til å rette fornyet fokus mot standardiserte vurderinger av astmasymptomer og hvilke begrensninger symptomene har for den enkelte pasient.
adding all to cart
File added to media cart.